Trong khuôn khổ CHUỖI HỘI THẢO được tổ chức tại C space – Interior Center
Vào lúc 8:00am ngày 26/09/2020 Team TNPM & C space sẽ đồng tổ chức và trân trọng kính mời đến tham dự buổi hội thảo để cùng nhau trao đổi những chuyên đề có liên quan đến sáng tạo góp phần phát huy và thăng hoa cho cộng đồng những người sáng tạo.

Nội dung chia sẻ bao gồm các chuyên đề:

1. Màu sắc, Sáng tạo & More – PGS. TS. KTS. Nguyên Hạnh Nguyên
2. Ý tưởng & More – Nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao
3. Động lực & More – Ths. KS. Trần Văn Châu

CHƯƠNG TRÌNH
08:00 :  Cafe
09:00 :  Trình bày
10:00  :  Tọa đàm
12:00  :  Ăn trưa
13:00  :  Chia tay
Sự hiện diện của Quý Anh Chị và Các Bạn là động lực cho Ban tổ chức thực hiện hội thảo hoàn mỹ hơn.
Để chuẩn bị được chu đáo. Vui lòng phúc đáp trước 17h – 24.09.2020 thông qua số điện thoại 0909.143.900