C space

12-13 Duong N1, Khu TM Nam, KCX Tan Thuan, P. Tan Thuan Dong, Quan 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: info@cspacevietnam.com.vn
Phone: +84 90 639 6358

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vai trò
Quan tâm đến
Designers HubIDMCLighting CenterSự kiện & Hội thảo
Ghi chú