INTERFACE – ANTRADE CO., LTD
Thảm viên, sàn nâng, sàn vinyl

INTERFACE ANTRADE CO., LTD Interface là một công ty toàn cầu chuyên cung cấp vật liệu sàn thương mại bao gồm thảm tấm và sàn đàn hồi như sàn vinyl tấm cao cấp LVT và sàn cao su nora®. Hệ thống sản phẩm dạng tấm của chúng tôi giúp khách hàng sáng tạo ra những…