LUCI PTE. LTD.

Được thành lập vào năm 2004 tại Tokyo, Nhật Bản, Luci tiếp tục ra mắt đèn LED tập trung vào kiến ​​trúc, chiếu sáng nội thất.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất các sản phẩm thiết thực, an toàn và đáng tin cậy cũng như dịch vụ khách hàng, giới thiệu giá trị của một thương hiệu quốc tế xuất hiện và cũng thách thức khả năng chiếu sáng LED khác nhau.

Sản phẩm

Cove Lighting
Shelf Lighting
Wall Washer Lighting
Facade Lighting
Insect trap lighting
Inspection lighting

Vị trí           : DB 280
Điện thoại :  +852-2219-8462 (Hong Kong office)
Email         :
info@luci.co.jp
Website     :
luci.co.jp

Trở về danh mục

GALLERY

REQUEST FOR AN APPOINTMENT

    Vai trò
    Thời gian
    Ghi chú