C SPACE – NƠI KẾT NỐI TOÀN DIỆN MANG LẠI SỰ THUẬN ÍCH
TỐI ĐA CHO NGÀNH TRANG TRÍ NỘI THẤT

C space mô hình đầu tiên và duy nhất trưng bày vật liệu của các nhà cung cấp hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến giải pháp hoàn thiện về trang trí nội thất. Điểm đến của cộng đồng thiết kế trong và ngoài nước, nơi các nhà thiết kế làm việc, tìm kiếm vật liệu, gặp gỡ và giao lưu. Nơi cập nhật kiến thức, thông tin, xu hướng ngành thiết kế trang trí nội thất. Trung tâm quy tụ nguồn nhân lực thiết kế dự phòng cho các công ty có nhu cầu.